Системи за контрол на достъпа от БГКОМ-Варна


Притежавате собствен бизнес? А знаете ли дали служителите Ви си спазват работното време?

Системите за контрол на достъпа могат да отговорят на този въпрос. Те осигуряват ефективен начин за управление и наблюдение. Чрез централизираното си управление, тези системи позволяват контролиран достъп на определени помещения, асансьори и сгради.

Системите за контрол на достъпа са изключително практични, ако ръководите голям екип от служители. Те позволяват само на оторизирани хора да влизат в сградата или в определени зони. Това означава, че можете да знаете кой идва и си отива. Както и кога и къде отиват по всяко време от работния ден.

Системите за контрол на достъпа действат и като възпиращо средство за евентуални натрапници и крадци. Това е допълнителна мярка за сигурността. Защото достъпът се осъществява единствено чрез безконтактен чип или с индивидуален код. В по-защитените сгради може да се използват и лицево разпознаване или биометрични системи.

Картовите системи за контрол на достъпа и работно време контролират пропускателния режим и работното време чрез RFID технология. Основните компоненти на една картова система са –  контролер, софтуер, картов четец и „пропуск” на потребителя. Пропускът за достъп може да бъде безконтактна (RFID) карта, таг или стикер.

Картовият четец извлича информацията от безконтактната (RFID) карта на потребителя. Тази информация постъпва в контролера, който взима решение за допускане на лицето до обекта или помещението.

Ако системата се използва за контрол на работно време извлечената информация от контролера позволява на софтуера да отчита присъствието на служителите.

Показване на 1–12 от 120 резултата